Hittestress en gastvrijheid

Hittestress en gastvrijheid   Hittestress kan leiden tot gedragsverandering (grotere agressie) en verminderde arbeidsproductiviteit. Gezonde jonge mensen kunnen zich goed aanpassen aan hitte. Er zijn onderzoeken geweest waarin de zweetproductie zich in zeven dagen verdubbelde, waardoor het koelvermogen van deze personen toenam. Speciale aandacht wil ik geven aan de doelgroep oudere mensen. Ouderen vertonen vaak een…