Leiderschap bij verandering
help ijsberg smelt veranderen veranderingen John Kotter

Titel : Leiderschap bij verandering
Doel : Weten het verandertraject te managen
Inhoud : Deze leiderschapstraining gaat over veranderingsmanagement. Aan de hand van de 8 succesvolle stappen bij verandering van John Kotter aangevuld met de theorie van Kenneth Blanchard leert u het proces van succesvolle verandering op gebied van uw thema. Praktische kennis wordt direct gekoppeld aan uw eigen situatie. Casussen worden uitgewerkt en de mededeelnemers zullen elkaar van feedback voorzien. Deze praktische training is een must voor iedereen die (mede)verantwoordelijk is om verandering in te bedden in zijn of haar organisatie.

Het proces van een succesvolle verandering van John Kotter:
A. Bereid de weg voor
1. Creëer een gevoel van urgentie
2. Verzamel een leidend team
B. Maak een plan van aanpak
3. Ontwikkel een visie en strategie
C. Zorg dat het gebeurt
4. Communiceer voor draagvlak
5. Creëer randvoorwaarden en neem obstakels weg
6. Genereer korte termijn successen
7. Houd het tempo hoog
D. Bestendig de nieuwe situatie
8. Creëer een nieuwe cultuur

Aan het eind van de training is plan van aanpak opgesteld en/of aangescherpt. Deze wordt direct toegepast of dient als plan van aanpak voor de inbedding van uw veradering of waarden.

Doelgroep : Voor directeuren, leidinggevenden, HR-professionals, managers  die (mede)verantwoordelijk zijn voor de inbedding van verandering binnen het  team of organisatie.

Effecten :

  • u leert de succesfactoren bij een organisatieverandering
  • u leert urgentiebesef te creëren en een leidend team te verzamelen
  • u leert een plan van aanpak te maken (of aan te scherpen)
  • u leert gastvrijheid te communiceren en hoe je korte termijn successen genereert
  • u leert randvoorwaarden voor succes te creëren
  • u leert de nieuwe situatie te bestendigen

Bijzonderheden : Deze training kan ook als basis voor een maatwerktraining dienen  en is als workshop beschikbaar.

Weten het verandertraject te managen. Stuur een e-mail naar: info@4human.nl of bel 085 – 876 88 32

Data: high impact training voor leidinggevenden: op aanvraag

Duur : als dagdeel in workshop of als meerdaagse training

Groepsgrootte: maximaal 12

Locatie: op locatie of extern

Investering: op aanvraag 

 

Print Friendly, PDF & Email