ENERGIEMANAGEMENT

Vitaliteit en duurzaamheid is een thema binnen veel organisaties en de overheid.  Hoe brengt u het ziekteverzuim omlaag en hoe laat u medewerkers zolang mogelijk zo goed en plezierig mogelijk functioneren? Vaak zijn we ons niet bewust van onze mogelijkheden en wat we eigenlijk willen en als we het al wel weten handelen we er om uiteenlopende redenen niet naar. We ervaren werkdruk en verzetten ons tegen veranderingen. Dit kan resulteren in  fysieke en emotionele klachten  met als gevolg uitval door ziekte of burn-out. Om dit te voorkomen of op te lossen maakt u medewerkers bewust van hun potentieel en laat ze groeien in hun energie. Hoe?

Wilt u meer weten of eens kennismaken met ons?
Mail info@4human.nl of bel  +31(0)85 – 87 688 32

4Human denkt dat de oplossing ligt in energiemanagement. De overtuiging dat wij mensen tot veel meer in staat zijn dan we denken. Vaak nog ligt de focus alleen bij het fysieke. Echter er zijn meer aandachtgebieden. Emotionele en mentale vitaliteit maken onlosmakelijk deel uit van een gezond leven, waarbij de geest een krachtige invloed op het lichaam uitoefent.

Mentale vitaliteit heeft  invloed op de duurzame inzetbaarheid van medewerkers en is een cruciale factor voor mens en organisatie om succesvol te kunnen zijn. Echter het mentale is een meest onderschatte krachtbron. En dan hebben we het nog niet over van waarde willen zijn oftewel maatschappelijke betekenis hebben.

Tijdens een energiemanagementtraject wordt aan de hand van de 4Human energiecirkel inzichtelijk gemaakt wat de kern/essentie is, wat zijn de energiebronnen en wat is de maatschappelijke betekenis. We geven inzicht in het mentale, emotionele, zingevende en fysieke aspect en levensinstelling. Door deze bewustwording kan het gewenste leven gecreëerd worden. Dit geldt zowel voor de individuele medewerker als voor de organisatie.