UBUNTU, ik ben omdat WIJ zijn

De Ubuntu filosofie uit Zuid-Afrika geeft inspirerende en verfrissende inzichten op relaties en samenwerkingen. Het raakt de essentiële waarden zoals respect en geeft vorm aan dit soms brede begrip “respect”. De Ubuntu filosofie gaat uit van het feit dat elke relatie je helpt in je ontwikkeling, kent geen verwijten, gaat uit van gelijkwaardigheid en van eigen verantwoordelijkheid. Nelson Mandela symboliseerde dit doordat hij zich verzoende met de gevangenisbewakers en niet schuldvragen ging stellen maar hen waardeerde. Zonder hen had hij voor de mensheid nooit kunnen doen wat hij wilde doen.

De basisprincipes bestaan uit:
• Morele principes,
• Leren van verschillen,
• Leren als gemeenschap/ als team,
• Verbeteren van welbevinden; duurzaamheid,
• Het gaat om de ander waarbij er verdiepende elementen zijn op gebied van Verzoening, Dialoog, de kracht van storytelling en Ken jezelf.

We verzorgen:
Leergang Ubuntu: https://www.4human.nl/leergang-ubuntu/
Open trainingen Ubuntu: https://www.4human.nl/training-wij-ubuntu/
Workshops

Wilt u meer weten of eens kennismaken met ons?
Mail naar info@4human.nl of bel met +31(0)85 – 87 688 32.

Wij staan u graag te woord.

De 5 basisprincipes van Ubuntu:

1. Morele principes
Alle leren is gebaseerd op de morele principes van de gemeenschap. Leren doen we ons leven lang. Leren is ontwikkeling.

2. Leren van verschillen
Gemeenschappen benutten verschillen tussen hun leden door diversiteit te erkennen als rijkdom. De dialoog is de belangrijkste vorm van overleg, omdat alle leden er in gelijkwaardigheid aan deel kunnen nemen

3. Leren als gemeenschap/ team, als organisatie
Alle leden zijn verantwoordelijkheid voor de gemeenschap. De kwaliteit van ontwikkeling wordt vergroot door de inschakeling van allen die deel uitmaken van de gemeenschap.

4. Verbeteren van welbevinden/ duurzaamheid
Alle leden van de gemeenschap dragen naar beste kunnen, weten, denken en voelen bij aan het voortbestaan en het welbevinden van de gemeenschap.

5. Het gaat om de ander
Ieder lid van de gemeenschap spant zich in om er voor de ander te zijn.
De kwaliteit van het leven van een gemeenschap wordt bepaald door delen. Het is de plicht van de gemeenschap om zorg te dragen voor het welbevinden van haar leden. Het is de plicht van de leden bij te dragen aan het welbevinden van de gemeenschap. Het gaat goed met mij als het goed gaat met jou, want ik ben omdat wij zijn!

Frank Rekers is de specialist op gebied van Ubuntu. Hij koppelt dit met zijn ervaring als oud-marinier waarbij het WIJ- gevoel, het werken vanuit kernwaarden en principe “leave no man behind” centraal staan.

Hij verzorgt de leergang, de trainingen, workshops en geeft inspirernde lezingen rpodn dit onderwerpt, dat past bij de hulpvraag en situatie.

Ubuntu, open inschrijving https://www.4human.nl/training-wij-ubuntu/
Ubuntu, leergang https://www.4human.nl/leergang-ubuntu