[rev_slider_vc alias=”subduurzaamheid”]

Wilt u een aantrekkelijke werkgever zijn en uw medewerkers voor langere tijd aan uw organisatie binden?

De mate waarin werkplezier wordt ervaren binnen uw organisatie  is dan essentieel! Werkplezier zorgt voor florerende en dus beter presterende medewerkers en een hogere mate van klanttevredenheid. 

Subsidie Duurzame Inzetbaarheid voor instellingen en bedrijven

Wanneer ervaren uw medewerkers werkplezier?

 •  Als ze het gevoel  hebben van waarde te zijn en voldoening uit hun werk halen
 • Als ze zich gewaardeerd voelen
 • Als ze erkend worden voor wie ze zijn
 • Als ze gezond zijn
 • Als er oog is voor hun talenten
 • Als ze de mogelijkheid krijgen zich te ontwikkelen
 • Als de samenwerking goed is
 • Als ze resultaat behalen

ESF-regeling Duurzame Inzetbaarheid

De ervaring leert dat veel werkgevers dit graag willen zien bij hun medewerkers echter niet weten hoe dit aan te pakken. Herkent u dat?  Dan kunt u zich laten adviseren en ondersteunen door deskundigen. En u kunt dan tevens  een beroep doen op de ESF-regeling Duurzame Inzetbaarheid. Deze regeling is bedoeld om werknemers  nu en in de toekomst gezond, gemotiveerd, competent en productief aan het werk te laten zijn.

Thema’s en activiteiten waarop advies kan worden ingewonnen zijn:

 • het bevorderen van gezond en veilig werken, waaronder een gezondere leefstijl, het terugdringen van werkstress en ongewenst gedrag in de werksfeer;
 • het bevorderen van een leercultuur voor werkenden, waaronder het erkennen van niet-bedrijfsspecifieke kennis en vaardigheden;
 • het stimuleren van interne mobiliteit van werkenden, het anticiperen op individuele ambities en ontwikkelmogelijkheden en het begeleiden van werknemers naar ondernemerschap;
 • of het bevorderen van een flexibele werkcultuur, waaronder het invoeren van flexibel arbeidstijdenmanagement.

Een project  heeft tot doel de bevordering van duurzame inzetbaarheid van werkenden door:

 • het verkrijgen van advies met een implementatieplan;
 • of het verkrijgen van begeleiding bij de implementatie van een advies, waaronder het in dialoog met de werkenden aanpassen van de organisatie van het werk.

Aanvraagperiode en hoogte subsidie

Het aanvraagtijdvlak loopt van maandag 25 juni 2018 2016 om 9:00 uur tot en met vrijdag 29 juni 2018.  De subsidie per project bedraagt maximaal 50% van de projectkosten. Per aanvrager is de maximale hoogte van de subsidie vastgelegd in de subsidieregeling en bedraagt  € 12.500,-.

Wilt u meer weten over deze regeling dan nodigen wij u van harte uit om contact met ons op te nemen voor een vrijblijvende afspraak om samen  te kijken of Duurzame Inzetbaarheid ook iets voor uw organisatie is.

Gratis Informatiebijeenkomst

Wilt u meer weten over deze regeling dan nodigen wij u van harte uit om een informatiebijeenkomst bij te wonen op dinsdag 19 juni in Hengelo van 14.00 tot 16.30 uur. Wilt u liever een afspraak op een ander moment neem dan contact op voor een vrijblijvende afspraak. We kijken dan samen  of Duurzame Inzetbaarheid ook iets voor uw organisatie is.

Aanmelden Informatiebijeenkomst

Afspraak informatie subsidie