Wilt u een aantrekkelijke werkgever zijn en uw medewerkers voor langere tijd aan uw organisatie binden?

De mate waarin werkplezier wordt ervaren binnen uw organisatie  is dan essentieel! Werkplezier zorgt voor florerende en dus beter presterende medewerkers en een hogere mate van klanttevredenheid. 

Subsidie Duurzame Inzetbaarheid voor instellingen en bedrijven

Wanneer ervaren uw medewerkers werkplezier?

 •  Als ze het gevoel  hebben van waarde te zijn en voldoening uit hun werk halen
 • Als ze zich gewaardeerd voelen
 • Als ze erkend worden voor wie ze zijn
 • Als ze gezond zijn
 • Als er oog is voor hun talenten
 • Als ze de mogelijkheid krijgen zich te ontwikkelen
 • Als de samenwerking goed is
 • Als ze resultaat behalen

ESF-regeling Duurzame Inzetbaarheid

De ervaring leert dat veel werkgevers dit graag willen zien bij hun medewerkers echter niet weten hoe dit aan te pakken. Herkent u dat?  Dan kunt u zich laten adviseren en ondersteunen door deskundigen. En u kunt dan tevens  een beroep doen op de ESF-regeling Duurzame Inzetbaarheid. Deze regeling is bedoeld om werknemers  nu en in de toekomst gezond, gemotiveerd, competent en productief aan het werk te laten zijn.

Thema’s en activiteiten waarop advies kan worden ingewonnen zijn:

 • het bevorderen van gezond en veilig werken, waaronder een gezondere leefstijl, het terugdringen van werkstress en ongewenst gedrag in de werksfeer;
 • het bevorderen van een leercultuur voor werkenden, waaronder het erkennen van niet-bedrijfsspecifieke kennis en vaardigheden;
 • het stimuleren van interne mobiliteit van werkenden, het anticiperen op individuele ambities en ontwikkelmogelijkheden en het begeleiden van werknemers naar ondernemerschap;
 • of het bevorderen van een flexibele werkcultuur, waaronder het invoeren van flexibel arbeidstijdenmanagement.

Een project  heeft tot doel de bevordering van duurzame inzetbaarheid van werkenden door:

 • het verkrijgen van advies met een implementatieplan;
 • of het verkrijgen van begeleiding bij de implementatie van een advies, waaronder het in dialoog met de werkenden aanpassen van de organisatie van het werk.

Aanvraagperiode en hoogte subsidie

Het aanvraagtijdvak loopt van dinsdag 1 september 2020 tot en met woensdag 30 september 2020.  De subsidie per project bedraagt maximaal 60% van de projectkosten. Per aanvrager is de maximale hoogte van de subsidie vastgelegd in de subsidieregeling en bedraagt  € 24.999,-.

Wil je meer weten over deze regeling dan nodigen wij je van harte uit om contact met ons op te nemen voor een vrijblijvende afspraak om samen te kijken of Duurzame Inzetbaarheid ook iets voor jullie organisatie/ team / afdeling is.

Gratis voorlichtingswebinar  

Wil je meer weten over deze regeling dan nodigen wij je van harte uit om een van onze voorlichtingswebinars bij te wonen. Deze zijn op
> dinsdagavond  25 augustus van 20.00 – 21.00 uur
> dinsdagochtend 15 september van 9.00 – 10.00 uur

Mail naar frank.rekers@4human.nl en je ontvangt een uitnodiging. Tijdens dit webinar ontvang je alle relevante informatie omtrent deze subsidie, hoe je deze kunt aanvragen en er is gelegenheid om vragen te stellen.

Wil je liever een afspraak op een ander moment neem dan contact op voor een vrijblijvende afspraak. We kijken dan samen of Duurzame Inzetbaarheid ook iets voor jullie organisatie/ team/ afdeling is.

Aanmelden Informatiebijeenkomst

Afspraak informatie subsidie