DIGITALE ONDERZOEKEN EN TESTEN

Waardenscan

Waarden geven inzicht in de drijfveren. Waarden zijn idealen, motieven en opvattingen die als wenselijk worden beschouwd.Dit onderzoek geeft inzicht in de persoonlijke waarden in relatie tot de organisatiewaarden en hoe deze zich verhouden tot elkaar.

NAAR DE TEST

De energiescan

De energiescan geeft inzichten die in tijden van verandering niet mag ontbreken. Het geeft inzichten of het team of organisatie met mensen werkt die energiegevers zijn of energie kosten. Mensen die energie kosten zijn vaak mensen die ‘tegen zijn’, passief en vaak en soms actief om ‘tegen te zijn’, denken in problemen, zijn niet flexibel, reactief en houden vast aan het oude. Energiegevers zijn mensen die denken in oplossingen, stellen zich flexibel op, zijn pro-actiever, nemen meer verantwoordleijkheid en bovenal zijn ze meer veranderbereid.
De energiescan is een maatwerkscan en is op aanvraag.

De gastvrijheidscan

Gastvrijheid is een steeds hoger goed om je te kunnen onderscheiden. we kennen een interne gastvrijheidsscan en een externe.
Beide zijn maatwerk en op aanvraag.

Situationeel Leiderschap

De theorie van Situationeel Leiderschap stelt dat er vier basisstijlen zijn. Deze zijn afhankelijk van de taakgerichtheid en persoonsgerichtheid van een leider. Hier kun je ontdekken welke natuurlijke basisstijl er aanwezig is in jou.

NAAR DE TEST

Medewerkerstevredenheids onderzoek

Medewerkerstevredenheid is een noodzaak en wordt nogal eens onderschat. Wist u dat als 10% van de medewerkerstevredenheid stijgt, de klantentevredenheid met 15% stijgt.

Het onderzoek richt zich op tevredenheid, betrokkenheid, motivatie, mentale vitaliteit en veranderbereidheid. We beschikken over een on-line onderzoek. We hebben een basis vragenlijst gebaseerd op onze ervaring die we afstemmen op uw organisatie.

Meer tevreden, betrokken, gemotiveerde en vitale medewerkers:
• zetten zich meer in
• zijn minder vaak ziek
• veranderen minder snel van werkgever
• zijn gastvrijer
• zorgen voor tevreden en loyale klanten
• hebben grotere veranderbereidheid

U ontvangt van ons een uitgebreide rapportage met advies en geeft inzichten die voor uw organisatie, team of locatie van belang zijn.

Klantentevredenheidsonderzoek

Medewerkerstevredenheid is een noodzaak en wordt nogal eens onderschat. Wist u dat als 10% van de medewerkerstevredenheid stijgt, de klantentevredenheid met 15% stijgt.

MBTI test

Myers-Briggs Type Indicator (MBTI). De Zwitserse psychiater Carl G. Jung (1875 – 1961) observeerde dat mensen evenwichtige voorkeuren ontwikkelen voor het soort problemen dat ze graag oplossen en de manier waarop ze die oplossen. Er zijn 16 mogelijke combinaties van de vier paren van tegenovergestelden. Een gedetailleerde beschrijving van jouw type volgt nadat type doorgegeven is. Lees eerst de introductie, vermeld je naam en vul vervolgens de vragen in door telkens je voorkeur aan te klikken.

NAAR DE TEST

Ben ik geschikt als trainer?

Veel mensen willen trainer worden. Het is goed om inzicht he hebben of je geschikt bent en wat je eventueel dient te ontwikkelen. Deze test is bedoeld voor iedereen die wil weten of het trainersvak iets voor hem of haar is.

NAAR DE TEST

Checklist Trainercompetenties

Het doel van deze checklist is (aspirant)trainers in staat stellen zich een oordeel te vellen over hun competenties.

NAAR DE TEST

Relatie met anderen (T. Leary)

Volgens T. Leary heeft ons gedrag consequenties voor het gedrag van de ander. Door je op een bepaalde manier te gedragen beïnvloed je het gedrag van de ander. Deze test geeft inzichten.

NAAR DE TEST