OVER ONS
kring methode denken denkwijze

De 4Human Groep (Training, Coaching & Advies) is een groep van experts met eigen expertises die zich herkennen in de visie van 4Human en deze ook uitdragen.

 

Onze visie en missie staan verwoord onder het Mensisme. De kern van de 4Human Groep wordt gevormd door Frank Rekers en Leonie Kappert.

Spreekt onze visie u aan?   Mail naar info@4human.nl  of bel 085 – 876 88 32

VISIE MENSISME®

Het Mensisme® is een nieuwe stroming die inspeelt op de veranderende maatschappij waarin beleving en zingeving steeds centraler komen te staan. Het Mensisme® kan bijdragen tot een succesvolle vorm van leiderschap: Zelfleiderschap! Mensisme® gaat in op de beweging van het zaken doen waarin het mensencontact centraal staat. De nadruk ligt op de verbinding van mens tot mens en niet op het rationele aspect.

Het doel van deze stroming is om het menselijk aspect in (zaken) relaties menselijker te maken.

Het effect kan zijn dat men meer plezier heeft, het beste uit zichzelf weet te halen en succesvoller is, in relatie tot resultaat.

In de huidige maatschappij laten we ons te veel leiden door hyperconcurrentie, overcapaciteit en overvloed aan kennis waardoor we steeds verder verwijderd raken van onze eigen kern. Dit kan de puurheid van relaties in de weg staan. Mensisme® speelt hier op in. Het is een levens- en werkvisie waarbij relaties worden aangegaan vanuit het menselijk contact.
het team achter 4human

Een voorbeeld van Mensisme®, Moeder Teresa:

Haar werd gevraagd of ze mee wilde doen aan een demonstratie tegen de oorlog.
Haar antwoord: “Nee, ik doe niet mee aan een demonstratie tegen de oorlog”. Iedereen was verbaasd en vroeg: “Waarom dan niet?” Toen zei Moeder Teresa: “Ik demonstreer niet tegen iets maar zou wel actie voeren voor de vrede”!

Programma’s:

De kern van de 4Human programma’s zijn gebaseerd op het gedachtegoed Mensisme®.

Voor wie zijn de Mensisme® seminars en trainingen bedoeld:

Voor iedereen die ethisch zaken doen nastreeft, een waardenvolle levenshouding wil en zich daarin verder wil ontwikkelen.

Het Mensisme® is een concept en initiatief van 4Human Groep.

Doel is om deze visie en ideologie te delen.

Kernwaarden en begrippen bij Mensisme®:

Authenticiteit, puurheid, echtheid, gevoel boven ratio, oprecht, zuiver, mensgericht,slagvaardig, inspirerend, motiverend, vertrouwen, weten beste uit mensen te halen, contact met een klik, verrijking, laat mensen in zijn waarde, wil de wereld en haar omgeving mooier en menselijker maken, denkt in mogelijkheden i.p.v. problemen, geeft zinvolle impulsen, doen dingen met ziel en zaligheid, doel voor ogen, zingeving, verbinding, bezielend, werken vanuit inzicht, passie en compassie, wij i.p.v. ik, looking forwards, denken positief en in kansen.

It’s a way of life, a way of being.