esf-2014-2020

ESF duurzame inzetbaarheid; nieuwe en laatste openstelling subsidieronde 8 t/m 12 april 2019

In de tweede week van april 2019 volgt een nieuwe en tevens laatste openstellingsronde voor de subsidieregeling Duurzame Inzetbaarheid. De regeling houd in 50% subsidie van de projectkosten, tot een bedrag van maximaal € 12.500 per project terug ontvangen kan worden. Voor bedrijven en (overheids)instellingen is dit een mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor advies en/of begeleiding bij implementatie van bij HR-vraagstukken, bij de ontwikkeling van medewerkers of het bevorderen van bijv. leiderschapsamenwerking, gastvrijheid of ondernemersdenken in organisaties, ziekteverzuimvraagstukken, vitaliteit, talentontwikkeling etc.

Dit biedt een kans om een deel van je investering voor een HR-traject, een verandering, de medewerkerstevredenheid vergroten gesubsidieerd te krijgen. Het is weer een kans waar vele organisaties/ teams gebruik van zullen maken. Er was € 15 miljoen beschikbaar, waarvan bij twee eerdere subsidierondes het grootste deel al vergeven is.  Wees er snel bij,dit is voorlopig de laatste kans want de ervaring leert dat er over-inschrijvingen zijn. De volgende subsidieronde wordt opengesteld van 8 t/m 12 april 2019.

De thema’s waaraan het project een bijdrage dient te leveren daaronder vallen:

 • het bevorderen van gezond en veilig werken, waaronder een gezondere levensstijl en het terugdringen van werkstress en ongewenst gedrag in de werksfeer;
 • het bevorderen van een leercultuur voor werknemers, waaronder het erkennen van niet bedrijfsspecifieke kennis en vaardigheden;
 • het stimuleren van interne en externe mobiliteit van werknemers, waaronder het begeleiden van individuele ambities en ontwikkelmogelijkheden en het begeleiden van werknemers naar ondernemerschap
 • het bevorderen van een flexibele werkcultuur, waaronder het invoeren van flexibel arbeidstijdenmanagement

De gehele aankondiging van Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kan je lezen door op deze link te klikken:

4Human en subsidie
4Human
heeft jaren lange ervaring met deze ESF subsidietrajecten. Het is een mooi gebaar van de Europese Unie en Agentschap om de ontwikkeling van medewerkers te bevorderen. De afgelopen jaren hebben we 100% resultaat behaald met trajecten die we hebben begeleidt. Dat houdt in dat de aanvraag in alle gevallen gehonoreerd is en dat het aangevraagde subsidiebedrag voor 100% is uitgekeerd aan de klant.

De afgelopen jaren hebben we veel organisaties begeleiding gegeven in bovengenoemde thema’s met advisering, met de implementatie en de borging rondom diverse speerpunten zoals:

 • leren omgaan met veranderingen
 • mentale vitaliteit
 • energiemanagement
 • werkdruk en stress
 • gastvrijheid
 • leiderschapsontwikkeling
 • effectievere samenwerkingen
 • betere communicatie
 • flexibel werken
 • leercultuur bevorderen middels e-learning
 • Nieuw advies met programma: advies en implementatie ondernemerschap in de organisatie

Wilt u ook in aanmerking komen? Wij adviseren u om de aanvraag zo snel mogelijk voor te bereiden en uit te voeren. Neem dan contact met ons op via info@4human.nl of 085-8768832

Er zijn enkele voorlichtingsavonden:

 • Dinsdagavond 26 maart bij Sandton Hotel de Roskam in Rheden. van 19.30 uur tot 21.00 uur
 • Woensdagavond 27 maart bij 4Human Training, Coaching & Advies in Hengelo. Van 19.30 uur tot 21.00 uur

Indien u wilt komen mail dan naar info@4human.nl